07.11.2016

Избрани са фирмите за санирането на първите осем блока в Поморие

Избрани са фирмите изпълнители на проектирането и строителството за първите осем блока в Поморие, които ще бъдат санирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

След проведена обществена поръчка за изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, бяха определени изпълнителите за жилищните сгради както следва:

  1. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 24 – „АЛПИН БИЛДИНГ” ЕООД
  2. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 18, вх. А, Б и В – ДЗЗД „ПАЛЕОКАСТРО 2016”
  3. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 23, вх. А, Б и В – „СРЕГИ” ООД
  4. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 21 – „МЕТАСТРОЙ” ЕООД
  5. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 22 – „КЕРОС” ЕООД
  6. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 12 – ДЗЗД „ХЕРООН 2016”
  7. гр. Поморие, ул. „Солна”, бл. 7 – „ДОРОСЛАВА СТРОЙ” ООД
  8. гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 16 – ДЗЗД „ДА 2016”

След изтичане на сроковете за обжалване на решенията за избор на изпълнители по обществените поръчки, предстои да бъдат сключени договори с избраните фирми и реалното стартиране на строителните дейности по саниране на блоковете в Поморие.