04.11.2016

Маршрути и разписания за извозване на членовете на СИК на 05.11.2016г. и 06.11.2016г.

МАРШРУТ № 1 за 05.11.2016 г.

 

Получаване на изборни книжа от Общинска администрация и връщане членовете на СИК до изборните помещения.

 

ИЗВОЗВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩО: 33 ЧЛЕНОВЕ. ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ПОМОРИЕ НА БРОЙ 8 СЕ ВРЪЩАТ ОБРАТНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИК ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Начална спирка – сградата на Кметство Косовец.

 1. Косовец /СИК № 047/в 8:00 часа
 2. 2. Страцин /СИК № 045, 046/ в 8:10 часа
 3. Белодол /СИК № 008/ в 8:30 часа
 4. 4. Бата /СИК № 006, 007/ в 8:45 часа
 5. 5. Медово /СИК № 035/ в 9:00 часа
 6. Каблешково /СИК № 014, 015, 016, 017/ в 9:20 часа

Крайна спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

 

ВРЪЩАНЕ С ПОЛУЧЕНИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА НА ЧЛЕНОВЕ НА  СИК ОТ ГРАДА ДО НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА ОБЩО: 33

Начална спирка – сградата на общинска администрация с административен адрес гр.Поморие  ул. „Солна” № 5.

 1. Каблешково /СИК № 014, 015, 016, 017/
 2. Медово /СИК № 035/
 3. Бата /СИК № 006, 007/
 4. Белодол /СИК № 008/
 5. Страцин /СИК № 045, 046/
 6. Косовец /СИК № 047/

Крайна спирка – сградата на Кметство Косовец

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА НА СИК ВРЪЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ГРАДА НА БРОЙ 8 

Начална спирка –  сградата на Кметство Косовец

 1. Косовец /СИК № 047/
 2. Страцин /СИК № 045, 046/
 3. Белодол /СИК № 008/
 4. Бата /СИК № 006, 007/
 5. Медово /СИК № 035/
 6. Каблешково /СИК № 014, 015, 016, 017/

 

МАРШРУТ № 2 за 05.11.2016 г.

 

Получаване на изборни книжа от Общинска администрация и връщане членовете на СИК до изборните помещения.

ИЗВОЗВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩО: 15. ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ПОМОРИЕ НА БРОЙ 5 СЕ ВРЪЩАТ ОБРАТНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИК ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Начална спирка – сградата на Кметство Габерово

 1. Габерово /СИК № 009/ в 8:00 часа
 2. Дъбник /СИК № 012, 051/ в 8:00 часа
 3. Лъка /СИК № 034/в 8:30 часа
 4. Каменар /СИК № 013/ в 9:05 часа

Крайна спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

ВРЪЩАНЕ С ПОЛУЧЕНИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА НА ЧЛЕНОВЕ НА  СИК ОТ ГРАДА ДО НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА ОБЩО: 15

 

Начална спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

 1. Каменар /СИК № 013/
 2. Лъка /СИК № 034/
 3. Дъбник /СИК № 012, 051/
 4. Габерово /СИК № 009/

Крайна спирка – сградата на Кметство Габерово

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА НА СИК ВРЪЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ГРАДА НА БРОЙ 5

 

Начална спирка  – сградата на Кметство Габерово

 1. Габерово /СИК № 009/
 2. Дъбник /СИК № 012, 051/
 3. Лъка /СИК № 034/

Крайна спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

 

МАРШРУТ № 3 за 05.11.2016 г.

 

Получаване на изборни книжа от Общинска администрация и връщане членовете на СИК до изборните помещения.

ИЗВОЗВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩО 33. ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ПОМОРИЕ НА БРОЙ 8 СЕ ВРЪЩАТ ОБРАТНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИК ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Начална спирка – сградата на с. Козичино

 1. Козичино/СИК № 041/ в 8:00 часа
 2. Горица/СИК № 042, 043/ в 9:00 часа
 3. Гълъбец/СИК № 010, 011/ в 9:10 часа
 4. Порой/СИК № 044/ в 9:30 часа
 5. Александрово /СИК № 00/ в 9:45 часа (трябва да влезе и в с. Медово и оттам пред сградата на читалището да вземе член за комисията в с. Александрово)
 6. Ахелой/СИК № 002, 003, 004, 005/ в 10:00 часа

Крайна спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

 

ВРЪЩАНЕ С ПОЛУЧЕНИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА НА ЧЛЕНОВЕ НА  СИК ОТ ГРАДА ДО НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА ОБЩО: 33

 

Начална спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

 1. Ахелой/СИК № 002, 003, 004, 005/
 2. Александрово/СИК № 001/
 3. Порой/СИК № 044/
 4. Гълъбец/СИК № 010, 011/
 5. Горица/СИК № 042, 043/
 6. Козичино/СИК № 041/

Крайна спирка – сградата на с. Козичино

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА НА СИК ВРЪЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ГРАДА НА БРОЙ 8

 

Начална спирка – сградата на с. Козичино

 1. Козичино/СИК № 041/
 2. Горица/СИК № 042, 043/
 3. Гълъбец/СИК № 010, 011/
 4. Порой/СИК № 044/
 5. Александрово/СИК № 001/ (ЕДИН ДА БЪДЕ ОСТАВЕН В С. МЕДОВО)
 6. Ахелой/СИК № 002, 003, 004, 005/

Крайна спирка – сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5

 

МАРШРУТ № 4 за 05.11.2016 г.

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК  ОТ ГРАДА ДО СИК В КВАРТАЛА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА  – ОБЩО 27

 

Членовете (ръководство) на СИК – 15:00 часа пред сградата на Общинска администрация

 1. ОУ „Христо Ботев” /СИК № 028, 029, 030, 036, 037/
 2. „Дневен център за възрастни хора” /СИК № 033/
 3. „Център за обществена подкрепа” /СИК № 031, 032, 040/

 

МАРШРУТ № 5 за 05.11.2016 г.

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ ГРАДА ДО СИК В ГРАДА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА – 21 И ВТОРИ КРЪГ – 24:

 

 1. КРЪГ № 1: ТРАНСПОРТИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ ГРАДА ДО СИК В ГРАДА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА – ОБЩО 21 ЧЛЕНОВЕ

 

Членовете (ръководство) на СИК – 15:30 часа пред сградата на Общинска администрация

 1. СОУ “Иван Вазов” (СИК № 018, 020, 021)
 2. ПГТ “Алеко Константинов” (СИК № 019, 022, 023, 027)
 3. Подвижна секция (СИК № 053)

ТРАНСПОРТИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ОТ ГРАДА ДО СИК В ГРАДА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА – ОБЩО 24 ЧЛЕНОВЕ

Членовете (ръководство) на СИК – 15:30 часа пред сградата на Общинска администрация

 1. ОУ „Иван Вазов” (СИК № 024, 025, 026, 038, 039)
 2. МБАЛ (СИК № 048)
 3. СБР-НК СИК (№ 049)
 4. БДПЛР СИК (№ 052)

 

 

МАРШРУТ № 1 ЗА 06.11.2016 Г.

 

Начален час на тръгване 5:30 часа.

Начална спирка – сградата на общинска администрация с административен адрес гр. Поморие  ул. „Солна” № 5.

От гр. Поморие (начална спирка) тръгват 18 членове

 1. Каблешково /СИК № 014, 015, 016, 017/
 2. Медово /СИК № 035/
 3. Бата /СИК № 006, 007/
 4. Белодол /СИК № 008/
 5. Страцин /СИК № 045, 046/
 6. Косовец/СИК № 047/

Крайна спирка – сградата на Кметство Косовец

ЗАБЕЛЕЖКА:  ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИТЕ СЛЕД ТРЪГВАНЕ ОТ ОБЩИНАТА В 5:30 ЧАСА СПИРАТ И НА СПИРКА ПРЕД РУ „ПОЛИЦИЯ” – ПОМОРИЕ, СПИРКА КВ. „СВОБОДА”, СПИРКА СРЕЩУ МАНАСТИРА  И  СПИРКА НА КРАЯ НА КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”

 

МАРШРУТ № 1 ЗА РИК БУРГАС НА 06.11.2016 г.

 

Начална спирка с. Косовец

Посока на движение: с. Косовец – с. Страцин – с. Белодол – с. Бата – с. Медово – гр. Каблешково – РИК Бургас – Община Поморие

ОБЩО 33 членове

 

МАРШРУТ № 1 ЗА ВРЪЩАНЕ ОТ РИК БУРГАС И ПОСЛЕДВАЩО ВРЪЩАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 06/07.11.2016 Г. СЛЕД ПРИСТИГАНЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Начална спирка ОБЩИНА ПОМОРИЕ, СЛЕД ПРИСТИГАНЕ ОТ РИК БУРГАС

Посока на движение:  РИК БУРГАС – ОБЩИНА ПОМОРИЕ – гр. Каблешково– с. Медово – с. Бата  – с. Белодол   – с. Страцин  – с. Косовец

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ РИК ПО НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО ПОСОЧЕНИТЕ МАРШРУТИ ОТПРАВЯТ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ ДАЛИ ИМА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО 

 

МАРШРУТ № 2 ЗА 06.11.2016 Г.

 

Начален час на тръгване 5:30 часа.

Начална спирка – сградата на общинска администрация с административен адрес гр.Поморие  ул. „Солна” № 5.

От гр. Поморие (начална спирка) тръгват 13 членове

 1. Каменар /СИК № 013/
 2. Лъка /СИК № 034/
 3. Дъбник /СИК № 012, 051/
 4. Габерово /СИК № 009/

ЗАБЕЛЕЖКА:  ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИТЕ СЛЕД ТРЪГВАНЕ ОТ ОБЩИНАТА В 5:30 ЧАСА СПИРАТ И НА СПИРКА ПРЕД РУ „ПОЛИЦИЯ” – ПОМОРИЕ, СПИРКА КВ. „СВОБОДА”, СПИРКА СРЕЩУ МАНАСТИРА  И  СПИРКА НА КРАЯ НА КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”

 

МАРШРУТ № 2 ЗА РИК БУРГАС НА 06.11.2016 г.

 

Начална спирка с. Габерово

Посока на движение: с. Габерово – с. Дъбник – с. Каменар– с. Лъка – РИК Бургас – Община Поморие

ОБЩО 15 членове

 

МАРШРУТ № 2 ЗА ВРЪЩАНЕ ОТ РИК БУРГАС И ПОСЛЕДВАЩО ВРЪЩАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 06/07.11.2016 Г. СЛЕД ПРИСТИГАНЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Начална спирка ОБЩИНА ПОМОРИЕ, СЛЕД ПРИСТИГАНЕ ОТ РИК БУРГАС

Посока на движение:  РИК БУРГАС – ОБЩИНА ПОМОРИЕ – с. Лъка– с. Каменар  –  с. Дъбник – с. Габерово

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ РИК ПО НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО ПОСОЧЕНИТЕ МАРШРУТИ ОТПРАВЯТ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ ДАЛИ ИМА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО 

 

МАРШРУТ № 3 ЗА 06.11.2016 Г.

 

Начален час на тръгване 5:30 часа.

Начална спирка – сградата на общинска администрация с административен адрес гр.Поморие  ул.”Солна” № 5.

От гр. Поморие (начална спирка) 12 членове

 1. Ахелой/СИК № 002, 003, 004, 005/ (Двама да се вземат пред Читалището на с. Медово за с. Александрово)
 2. Порой/СИК № 044/
 3. Гълъбец /СИК № 010, 011/
 4. Горица/СИК № 042, 043/
 5. Козичино/СИК № 041/

ЗАБЕЛЕЖКА:  ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИТЕ СЛЕД ТРЪГВАНЕ ОТ ОБЩИНАТА В 5:30 ЧАСА СПИРАТ И НА СПИРКА ПРЕД РУ „ПОЛИЦИЯ” – ПОМОРИЕ, СПИРКА КВ. „СВОБОДА”, СПИРКА СРЕЩУ МАНАСТИРА  И  СПИРКА НА КРАЯ НА КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”

 

МАРШРУТ № 3 ЗА РИК БУРГАС НА 06.11.2016 г.

 

Начална спирка с. Козичино

Посока на движение: с. Козичино – с. Горица – с. Гълъбец – с. Порой – с. Александрово – гр. Ахелой – РИК Бургас – Община Поморие

ОБЩО 33 членове

 

МАРШРУТ № 3 ЗА ВРЪЩАНЕ ОТ РИК БУРГАС И ПОСЛЕДВАЩО ВРЪЩАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 06/07.11.2016 Г. СЛЕД ПРИСТИГАНЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Начална спирка ОБЩИНА ПОМОРИЕ, СЛЕД ПРИСТИГАНЕ ОТ РИК БУРГАС

Посока на движение: РИК Бургас – Община Поморие – гр. Ахелой  – с. Медово – с. Александрово – с. Порой  – с. Гълъбец  – с. Горица  – с. Козичино

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ РИК ПО НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО ПОСОЧЕНИТЕ МАРШРУТИ ОТПРАВЯТ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ ДАЛИ ИМА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО 

 

 

МАРШРУТ № 4 ОТ ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ДО СИК В КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” за 06.11.2016 г.

 

Начален час на тръгване 6:20 часа.

Начална спирка – сградата на общинска администрация с административен адрес гр. Поморие  ул. „Солна” № 5.

Посока на движение: Община Поморие – ОУ „Христо Ботев” – „Център за обществена подкрепа” – „Дневен център за възрастни хора”

 

МАРШРУТ № 4 ЗА РИК БУРГАС НА 06.11.2016 г.

 

Начална спирка БДПЛР (Военен санаториум)

Посока на движение: БДПЛР (Военен санаториум) – СБР-НК(Кални бани) – МБАЛ – Читалище „Светлина” (секциите от ОУ „Христо Ботев” и Дневен център за възрастни хора) – Център за обществена подкрепа – РИК Бургас – Община Поморие

ОБЩО 36 членове

 

МАРШРУТ № 5 ОТ КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ДО СИК В ЦЕНТАРЛНА ГРАДСКА ЧАСТ за 06.11.2016 г.

 

Начален час на тръгване 6:30 часа.

Начална спирка – бистро „Трафик”.

Посока на движение: Бистро „Трафик” – ОУ „ИВАН ВАЗОВ” – МБАЛ – СБР-НК – БДПЛР –  СУ „ИВАН ВАЗОВ” – ПГТ „Алеко Константинов”

 

МАРШРУТ № 5 ЗА РИК БУРГАС НА 06.11.2016 г.

 

Начална спирка СУ „Иван Вазов”

Посока на движение: СУ „Иван Вазов” – ПГТ „Алеко Константинов” – Подвижна СИК (Община Поморие) – ОУ „Иван Вазов” – РИК Бургас – Община Поморие

ОБЩО 39 членове

 

 

МАРШРУТ № 1 ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО НЯМА ДА ПЪТУВАТ ДО РИК БУРГАС, ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. ПОМОРИЕ

 

Начален час 19:30 часа

Начална спирка с. Косовец

Посока на движение: с. Косовец  – с. Страцин  – с. Белодол – с. Бата – с. Медово  – гр. Каблешково  – с. Лъка  – с. Дъбник  – с. Габерово– с. Каменар  – гр. Поморие

Общо 17 членове

 

МАРШРУТ № 2 ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО НЯМА ДА ПЪТУВАТ ДО РИК БУРГАС, ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. ПОМОРИЕ

 

Начален час 19:30 часа

Начална спирка с. Козичино

Посока на движение: с. Козичино – с. Горица – с. Гълъбец  – с. Порой  – с. Александрово  – гр. Ахелой – гр. Поморие

Общо 6 членове

 

МАРШРУТ № 3 ОТ ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ДО КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО НЯМА ДА ПЪТУВАТ ДО РИК БУРГАС, ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. ПОМОРИЕ

 

Начален час на тръгване: след приключване на изборния ден и работата на съответната секция.

Посока на движение: Община Поморие – ПГТ „Алеко Константинов” – СУ „ИВАН ВАЗОВ”  – ОУ „ИВАН ВАЗОВ” – МБАЛ – СБР-НК – БДПЛР

 

МАРШРУТ № 4 ОТ КВАРТАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ДО ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО НЯМА ДА ПЪТУВАТ ДО РИК БУРГАС, ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. ПОМОРИЕ

 

Начален час на тръгване: след приключване на изборния ден и работата на съответната секция.

Посока на движение: ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – Дневен център за възрастни хора – Център за обществена подкрепа – Община Поморие