27.10.2016

Обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Косовец”

О Б Я В Л Е Н И Е

         относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Косовец”, находящ се в землището на с. Косовец, Община Поморие, Област Бургас

Изтегли: Обявление