08.06.2012

Решения от 8-то заседание проведено на 31.05.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012г.

/мандат 2011-2015г./

8-то заседание

↑ Изтегли от тук ↑