26.08.2016

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ

 

 

OБЯВЛЕНИЕ

за наложено административно наказание

„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”

на непълнолетно лице

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетната ФАНИ РАДОСТИНОВА АЙВАЗОВА, живуща в гр. Поморие, ул. „Родопи” № 22 за нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата, за това,  че на 29.03.2016 г. около 17,15 ч. в с. Каменар, общ. Поморие, управлява лек автомобил „Фолксваген пасат”, като не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство /неправоспособен, непълнолетен/, съгласно НП № 16-0320-000210/07.04.2016 г., издадено от Началника на РУ Поморие.