21.07.2016

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ

 

 

OБЯВЛЕНИЕ

за наложено административно наказание

„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”

на непълнолетно лице

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЛЕФТЕРОВ, живущ в с. Бата, общ. Поморие, ул. „Съединение” № 18 за нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата, за това,  че на 08.04.2016 г. около 20,55 ч. в с. Оризаре, общ. Несебър, управлява лек автомобил „Опел”, като не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство /неправоспособен, непълнолетен/, съгласно НП № 16-0304-000736/27.04.2016 г., издадено от Началника на РУ Несебър.