16.06.2016

boryana_y

glasat

 

 

 

Все по-хубаво градче става Поморие. Чудесна е алеята, която свързва квартала с града. Благодарности към кмета и управата за усилията, които полагат за да се чувстват както жителите така и гостите на града конфортно.
Чудесна е градинката зад манастира. Би могло в центъра на шадравана да се постави някяква склуптурна фигурка/ дори някоя делва, ако няма друго/, тъй като седи малко недовършен. Ако е възможно е добре да се поставят стълбички, както в града, за да могат хората да ползват морето и в квартала на стената. Помислете и за тенискорт в градината на манастира.