16.05.2016

Покана относно Стратегията за местно развитие на МИГ Поморие

mig_logo

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

ПОКАНА

Община Поморие, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-174/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, кани всички заинтересовани страни да присъстват на обучение за местни лидери, на което ще бъде предоставена информация относно бъдещето прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ Поморие. За улеснение на желаещите да присъстват на обучението са предвидени две дати:

  • 19.05.2016 г. (четвъртък) в Зала №2 на Община Поморие
  • 20.05.2016 г. (петък) в Зала №2 на Община Поморие 

За записване и допълнителна информация:

Община Поморие, ул. „Солна“ № 5
e-mail: eu_projects@pomorie.org, тел. 0882 42 00 86
Георги Петков – Нач. Отдел УП

ОЧАКВАМЕ ВИ!