10.05.2016

Изложба на открито представя реализираните проекти в община Поморие

20160509_201421 (Medium)По инициатива на Съюза на архитектите в България – Дружество Бургас, съвместно с Община Поморие, на главната пешеходна алея в Поморие е открита изложба, представяща част от реализираните до края на 2015 година проекти на територията на общината.

Целта на изложбата е обществеността да се запознае с постиженията в областта на строителството, с техните технико-икономически показатели и специфични характеристики.

Включените в изложбата обекти са реализирани по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Публичната 20160509_201401 (Medium)инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, Международен Фонд „Козлодуй” и със средства от капиталовата програма на Община Поморие. Най-атрактивни сред тях са: Музеят на солта, Старият пристан, Укрепване на крайбрежната дига на ул. „Морска”, Реконструкция на крайбрежната алея свързваща централна градска част с кв. „Свети Георги”, Обновяване на образователната инфраструктура в община Поморие и др.

Стойността на представените проекти е над 13 млн. лева. Изложбата на открито може да бъде разгледана до 10 юни 2016 г.