10.05.2016

Съобщение относно инвестиционно предложение от 10.05.2016г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация гр.Поморие уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление от Милен Тодоров Манолов относно инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-23, кв.1 по плана на с.Лъка, община Поморие”

 

 

Отдел „УТООС”

Община Поморие