12.04.2016

Покана за среща във връзка с енергийната ефективност на големите блокове в Поморие

На 14 април 2016 г. /четвъртък/, от 16.00 ч., в зала № 2 на Община Поморие, ще се проведе среща с представители на сдруженията на собствениците на блоковете с номера: 12, 18, 21, 22, 23 и 24 в кв. „Свобода” и блок № 7 на ул. „Солна” в гр. Поморие.

На срещата ще бъдат обсъдени докладите от извършените енергийни и конструктивни обследвания на сградите.

Каним собствениците от седемте сгради да участват активно в срещата, защото констатациите в докладите са основа за изработването на инвестиционните проекти, на база на които ще се изпълняват мерките за енергийна ефективност. След подписване на декларация за съгласие от страна на управителите на сдруженията, предстои процедура по обявяване на обществени поръчки за санирането на сградите.

Седем от осемте големи блока в Поморие, които кандидатстваха за безплатно саниране през 2015 година, вече имат изготвени технически обследвания и технически паспорти. В края на месец март 2016 г., завърши и процедурата за избор на фирма, която да извърши техническото обследване на бл. 16 в кв. „Свобода”, което се очаква да приключи до края на май 2016 г.