10.03.2016

НЧ „Светлина 1939” – Поморие свиква годишно отчетно-изборно събрание

Уважаеми съграждани,                                         

Настоятелството на Народно читалище „Светлина 1939” – Поморие свиква годишно отчетно-изборно събрание. То ще се състои на 16.03.2016 г. /сряда/от 17.00 ч.,  в театралния салон на читалището.

Otchetno-izborno-sabranie (Medium)Събранието на читалищната организация ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на НЧ„Светлина 1939” през 2015 г.
2.Отчет на Проверителната комисия по изпълнението на приходите и разходите за финансовата 2015 г,
3.Приемане бюджета на НЧ„Светлина 1939” за 2016 г.
4.Приемане на културния календар на НЧ„Светлина 1939” за 2016 г.
5.Избор на Председател, Настоятелство и Проверителна комисия
6.Текущи

При липса на кворум събранието ще се проведе от 18.00 часа на същата дата.