09.03.2016

ISO сертификат отново удостовери качественото обслужване в Община Поморие

ISO 2016Усилията на Община Поморие, насочени към по-качественото и бързо обслужване, отново бяха високо оценени и удостоверени със сертификат ISO 9001:2008 – „Система за управление на качеството”.

През 2013 година Общината премина успешно през първия си сертификационен одит. Три години по-късно специалистите от „Bureau Veritas” отново направиха детайлна проверка за това дали утвърдените правила все още се спазват.

След изследване на структурата и организацията на работа, одиторският екип единодушно заключи, че „административното, правното и информационното обслужване на физически и юридически лица в Община Поморие е в съответствие с действащите световни стандарти”.

ISO 2016 enУспехът е резултат от стриктното поддържане на системата за управление на качеството, а обновяването и усъвършенстването на всички услуги е израз на желанието на общинска администрация да удовлетвори нарастващите изисквания и очакванията на своите граждани и клиенти.

Сертификатът ISO 9001:2008 се базира на 8 основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация – насоченост към клиента, лидерство, приобщаване на хората, работещи в организацията, процесен и системен подход за управление, непрекъснато подобряване, взимане на решения, основани на факти, взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Акредитацията е официално признаване на компетентност за изпълнение на конкретни задачи от специализиран държавен орган (в случая UKAS – United Kingdom Accreditation Service).

ISO (International Organization for Standardization, Международната организация по стандартизация) е обединение на 148 национални организации за стандартизация и разработва стандарти, приложими във всички видове икономически дейности. Те се създават с цел да защитават правата на ползвателите на услуги и да им гарантират качество в обслужването. Развиващите се страни, приобщени към организацията подобряват своя капацитет и стандарт на живот.

Разгледайте и другите публикации от рубрика "Добрата новина":