15.02.2016

Расте интересът към възможностите, които предлага подходът ВОМР за развитие на селските райони в община Поморие

DSC07507 (Medium)Кметът Иван Алексиев и над 50 представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор участваха в информационната конференция в гр. Каблешково, която се проведе на 10.02.2016 г., във връзка с проекта на Община Поморие за изготвяне на стратегия за местно развитие на селските райони. Участниците получиха информация относно мерките и дейностите от отделните оперативни програми, които могат да бъдат включени за финансиране  в стратегията за местно развитие, която предстои да се изготви през следващите месеци с активното участие на всички заинтересовани страни.

Целта на информационната кампания е да се популяризира подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие) и да се разяснят правилата, по които ще се изготвя стратегията за местно развитие.

Информационните мероприятия ще продължат и през следващата седмица, като всеки който иска да допринесе за изготвянето на стратегията със своя идея, може да го направи на някое от предстоящите събития или като изпрати своето предложение по електронна поща на: eu_projects@pomorie.org

Проектът се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-174/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

DSC07501 (Medium)DSC07495 (Medium)