05.04.2012

Решения от 7-то заседание проведено на 29.03.2012г

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 Р Е Ш Е Н И Я

ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2012г.

/мандат 2011-2015г./

7-то заседание

 ↑ Изтегли от тук ↑

 

.