29.12.2015

Решения от 4-то заседание проведено на 22.12.2015г.

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 12.01.2016г.

Изтегли: 4 заседание