14.12.2015

Решения от 3-то /извънредно/ заседание проведено на 10.12.2015г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРЕТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила  след изтичането на сроковете по чл.45  от ЗМСМА – 28.12.2015г.

Изтегли: 3 заседание