14.12.2015

Предстои среща на туристическия бранш в Поморие

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме ви, че на 15.12.2015 г. /вторник/ от 16.00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, кметът Иван Алексиев ще проведе среща с представители на туристическия бранш в общината.

Поканата за участие е отправена към всички заинтересовани и имащи отношение по въпросите на туризма лица. Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет на изминалия туристически сезон – 2015 г., приоритети и проблеми;
  2. Планиране на туристически сезон – 2016 г.;
  3. Обсъждане на данъчната политика на Община Поморие за 2016 г.;
  4. Перспективи за развитието на туризма в периода 2015-2019 г.;
  5. Разни.