11.12.2015

Решения от 2-то заседание проведено на 04.12.2015г.

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила  след изтичането на сроковете по чл.45  от ЗМСМА – 25.12.2015г.

Изтегли: 2 заседание