09.11.2015

Решения от 1-то заседание проведено на 04.11.2015г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.11.2015г.

/МАНДАТ 2015-2019г./

Изтегли: 1 заседание