22.10.2015

Обяснителен курс в помощ на избирателя

В рамките на изборите на 25.10.2015 г. /неделя/ хората ще имат възможност да гласуват с от 2 до 5 бюлетини. Броят на бюлетините зависи от мястото, където избирателят живее, и от желанието му да участва в националния референдум.

Вотът за кмет, общински съветници, преференция и референдум може да бъде пояснен чрез следните 9 стъпки:

1. Влизате в секцията. Пред комисията представяте валиден документ за самоличност. За хората, родени преди 31.12.1931 г., може и зелен паспорт.

2. Член на комисията ви подава бюлетини, като поставя печат на гърба им. Всяка бюлетина трябва да се откъсне от кочана пред избирателя.

– Жителите на община гласуват с две бюлетини – за кмет и за общински съветници. Може да гласуват и с трета бюлетина, в случай че решат да участват в референдума.

– Жителите на кметства ще гласуват с 3 бюлетини – за кмет на кметство, за кмет на община и за общински съветници, а ако участват в допитването – с 4.

3. Влизате в тъмната стаичка с всички бюлетини – и за местните избори и за референдума. Към бюлетината за референдума ще получите и плик.

Гласуване за общински съветници пропорционално с преференция

4.1. Първо поставяте X или V в квадратчето с номера на избраната кандидатска листа на партия, коалиция или независим кандидат. Те се намират вляво на бюлетината.

4.2. След това, ако желаете да отбележите преференция за определен кандидат от вече избраната партийна листа, трябва да поставите X или V в кръгчето с номера на избрания кандидат. Преференциите са вдясно на бюлетината, а над тях има надпис, който предупреждава, че там се отбелязва предпочитание. В бюлетината не са изписани имената на кандидатите. Списъците с имената на кандидатите за общински съветници ще бъдат поставени пред всяка секция и във всяка тъмна стаичка.

4.3. След като сте гласували, сгънете бюлетината така, че да не се вижда вотът, но без да скривате номера в долния десен ъгъл на бюлетината.

Не отбелязвайте еднакви номера и вляво, и вдясно на бюлетината, освен ако номерът на партията и номерът на кандидата, за когото искате да дадете преференция, не съвпадат. Ако в бюлетината е отбелязано само предпочитание, но не е посочен вот за партия или коалиция, гласът е недействителен. Ако не сте гласували в кръгче или сте отбелязали повече от едно кръгче, гласът ви се брои за водача от листата на отбелязаната партия. Отбелязването на преференция не е задължително.


Гласуване за кметове на общини, райони и кметства – мажоритарен избор

5. В бюлетините за кметове на общини, райони и кметства вляво са изписани имената на партиите, коалициите и инициативните комитети, след това номерата им в бюлетината, а вдясно имената а кандидата, когото издигат за кмет. В квадратчето на избраната партия, коалиция или независим кандидат отново със син химикал се отбелязва X или V. После бюлетината се сгъва така, че да не се разкрива вотът, но да може да се откъсне номерът в долния десен ъгъл.

Гласуване за националния референдум

6. Поставяте X или V с химикал, пишещ със син цвят, върху квадратчето с избрания отговор на въпроса – ДА или НЕ. После поставяте бюлетината в плика. Ако бюлетината е зачеркната изцяло или са отбелязани и двата отговора, то гласът е недействителен. Бюлетина за референдума, пусната без плик в кутията, също е невалидна.

7. Подаване на бюлетината за референдума – След като сте гласували и излезете от тъмната стаичка, пликът с бюлетината се пуска в кутия за гласуване за националния референдум. Избирателят трябва да се подпише в списъка за гласуване в допитването.

8. Подаване на бюлетина за кмет и общинари – бюлетината за общински съветници и кметове се пускат в друга урна, след като член на СИК е сверил номера на всяка от тях с тези от кочаните, откъсне номера в долния десен край, пусне ги в отделна непрозрачна кутия и постави втори печат на гърба им. Избирателят трябва да се подпише в списъка за гласуване за общински съветници и кметове.
9.
Ако допуснете грешка при гласуването, може да получите нова бюлетина, но само веднъж. Вписването в бюлетината на букви, цифри или други знаци прави гласа недействителен.

Гласуването става само в тъмната стаичка. Показването на отбелязания вот прави гласа недействителен. Заснемането на бюлетината с  телефон, фотоапарат или друга техника е забранено. Не е разрешено и изнасянето на бюлетината от секцията.