10.10.2015

ОИК – Решение № 126/ 07.10.2015г.

Общинска избирателна комисия Поморие


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Поморие, 07.10.2015

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЯ ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ  № 126-МИ

Поморие, 07.10.2015г.

Относно:  Провеждане на обучение на членовете на СИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

На основание чл. 87, т.4 от ИК ОИК Поморие

РЕШИ:

Определя дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове  и национален референдум, както следва:

Дата: 16.10.2015г.

Час: 10.00ч.

Място: Читалище „Просвета1888” гр. Поморие

За обучението да бъдат уведомени ръководствата на  заинтересованите политически партии и коалиции и назначените членове на СИК.

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Любка Димитрова Страволемова

Секретар: Даниела Евгениева Данчева Чапарова