03.09.2015

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА