27.02.2012

Решения от 6-то заседание проведено на 21.02.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.02.2012г.

/мандат 2011-2015г./

6-то заседание

 ↑ Изтегли от тук ↑

.