05.08.2015

Над 150 служители на Община Поморие са обучени по ОП „Административен капацитет“

Над 150 служители на Община Поморие бяха обучени по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Обучителните дейности се реализират в рамките на проект „Компетентност и прогрес – част 2: надграждащи обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ M13-22-93/22.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. чрез Европейския социален фонд на обща стойност 98 590 лв.

В края на месец март 2015 г. приключиха обученията за усъвършенстване на дигитални компетентности, провеждащи се в Института по публична администрация в гр. София. Общо 62-ма служители на Община Поморие придобиха дигитални умения за работа с: електронен подпис, електронни документи с MS WORD, електронни таблици с MS Excel (базов курс)  и електронна поща и календар MS OUTLOOK.

След проведена процедура за избор на изпълнител, в началото на месец май 2015 година стартираха обученията по руски език – базово и надграждащо ниво за общинска администрация Поморие. Служителите имаха възможност да повишат уменията си за работа със специфични групи граждани, както и да получат насоки за постигане на добра екипна ефективност в администрацията. В този вид обучения, които продължиха до края на месец юли 2015 г., се включиха общо 94-ма служители на Община Поморие.