30.07.2015

Община Поморие се представя на туристическо Експо в Бургас

На 30 и 31 юли 2015 г. Община Поморие ще вземе участие в Експо „Потенциал на черноморски регион за развитие на специфични туристически продукти и услуги ”. Щандовете ще бъдат разположени в град Бургас, в постоянния експозиционен център „Флора” и прилежащите алеи. Туристическото изложение се осъществява по проект „Черноморска мрежа за устойчив туризъм – стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на черноморския регион” – BS NST, с водеща организация Институтът за бизнес консултации – Кишинев, Молдова.

Съгласно изискванията за осигуряване на устойчивост по Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG161РО001/3.2-02/2011/009  по ОПРР 2007-2013 г., на своите щандове Община Поморие представи и проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, който е в партньорство с Община Айтос и Община Руен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Участници в проектното изложение ще бъдат още: Община Бургас и партньорите по проекта, Община Средец, Българска фондация „Биоразнообразие”, Община Айтос и етнографски комплекс „Генгера”.

Мотото на кампанията е „Общи граници. Общи решения”, обусловено от общите цели на проекта:

  • Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи
  • Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти
  • Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма в региона на Черноморския басейн като се отразят спецификите на региона
  • Засилване на трансграничното икономическо развитие посредством дейности в сферата на туризма

Очаква се след фестивалното изложение да бъдат постигнати високи резултати, част от които са:

  • 5 трансгранични партньорства за развитие на местни проекти
  • 600 предприемачи да участват в обучения, инициативи и семинари
  • 16 проведени изследвания и анализи
  • 50 международни обществени събития