07.02.2012

Решения от 5-то заседание проведено на 02.02.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.02.2012г.

/мандат 2011-2015г./

5-то заседание

  ↑ Изтегли от тук ↑