29.01.2013

село Александрово

С. АЛЕКСАНДРОВО

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 42′ сев. ш. и 27° 36′ изт. д. Релеф: Селото се намира на 17 км. източно от Несебър, между язовир Ахелой и язовирПорой.
* Надморска височина: 150 – 230 м.
* Води: Малка река
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С

Административно управление:

* Кметски наместник: Петър Хараламбов

Телефон: 2033
Телефонен код: 05968

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Комуникации:
Пощенски код: 8211
Телефонен код: 05933

Демографски данни:

* Население: 80 жители.
* Безработица:
7,07 %

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: