30.04.2015

Община Поморие се представи на туристическото изложение „Вашата ваканция”

11088872_10204259279909759_5495649208303258823_o (Small)В град Бургас се проведе четиринадесета туристическа борса „Вашата ваканция”, организирана по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация /БРТА/, под патронажа на Министерство на туризма, Областна управа – Бургас и Община Бургас. Община Поморие бе представена от заместник-кмета Илия Джингов, директора на Общинско предприятие „Туризъм и спорт” Красимир Железчев и служители от предприятието.

Идеята на туристическото изложение беше насочена към вътрешния и алтернативен туризъм, с цел да бъдат привлечени повече български туристи. 11110822_10204259281749805_8184979382770351088_o (Small)Изложението бе една възможност за туристически сдружения, информационни центрове, учебни заведения, общини и фирми да представят своя потенциал за развитие на туризма.

Община Поморие взе участие със собствен изложбен щанд, на който бяха презентирани Общините Айтос, Руен и Поморие  съгласно изискванията за осигуряване на устойчивост по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/3.2-02/2011/009 по ОПРР 2007-2013 г., по проект, „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.