29.01.2015

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2014 ГОДИНА

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПОМОРИЕ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА МАНДАТ 2011-2015 Г.

ЗА 2014 ГОДИНА

             Уважаема г-жо Председател,
             Уважаеми дами и господа общински съветници,
             Уважаеми съграждани,

На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 30.01.2012 година представих на Общински Съвет – Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.

Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2014 г.

Отчетът може да бъде изтеглен от тук:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2014 г. 

ОТЧЕТ В СНИМКИ