31.10.2014

Община Поморие отново ще представи туристическия си продукт в Лондон

worldtravelmarketЗа втора поредна година Община Поморие ще се представи на международното туристическо изложение World Travel Market – Лондон, което ще се проведе в дните от 3-то до 6-ти ноември 2014 г.

World Travel Market е най-голямото туристическо изложение за професионалисти в бранша. В миналогодишното му издание участваха 48 хиляди представители на туристическия бизнес от почти всички страни в света.

Под мотото „Виж и разкажи”, посетителите на изложението ще се запознаят с природните и културни забележителности на региона от заместник-кмета на Община Поморие Илия Джингов и началникът на отдел „Управление на проекти”  Георги Петков.

Участието на Община Поморие на World Travel Market е съгласно изискванията за осигуряване на устойчивост по Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG161РО001/3.2-02/2011/009  по ОПРР 2007-2013 г., проект,  „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина” по Оперативна програма  „Регионално развитие” 2007-2013 г.