27.08.2014

Проведоха се консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК

            Политическите сили постигнаха консенсус  на проведените в общинската администрация консултации за ръководния състав и членовете на СИК

 

С указ № 201 от 05.08.2014 г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 65/06.08.2014 г. е определен 05.октомври 2014 г. за произвеждане на избори за народни представители.

В тази връзка на основание  чл. 91, ал. 3 от ИК, Решение № 672-НС/13.08.2014 г. на Централна избирателна комисия , Решение №4-НС/18 август 2014г. и Решение № 19-НС/20 август 2014 г  на РИК гр. Бургас се проведоха консултациите между политическите партии и коалиции и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България но не са парламентарно представени относно определяне на съставите на СИК.

След проведените консултации бе постигнато единодушно съгласие между участниците, както по отношение на избора за ръководен състав така  и за членове на СИК. На основание чл. 91 ал.8 и 9 от Изборния кодекс кметът на Община Поморие Иван Алексиев ще представи в РИК –Бургас предложение за съставите на СИК на 04.09.2014 г.