26.08.2014

Открита процедура по ЗОП с предмет: Избор на Звено за изпълнение на проект (ЗИП) „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие“

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2014-0012
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да извърши консултантски услуги по изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие”, чрез Звено за изпълнение на прокт (ЗИП).

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 620908 Решение         26.08.2014 г. 26.08.2014 г.
2 620918 Обявление за обществена поръчка         26.08.2014 г. 26.08.2014 г.

Документация   – Публикуван на : 26.08.2014г.

Съобщение – Публикуван на : 18.09.2014

Протокол

Съобщение- 12.11.2014

Протокол

Решение

Договор

Информация за сключен договор

Освободени гаранции за периода от 01.12.2014г. до 31.12.2014г.

Освободени гаранции за периода от 01.12.2014г. до 31.12.2014г.

Извършени плащания по договор за периода от 01.04.2015г. до 30.04.2015г.

Извършени плащания за периода 01.12.2015 г. до 31.12.2015

Информация за освободени гаранции за периода 01.01.2016 г. до 31.01.2016