30.06.2014

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”

Възложител: Обединено детско заведение – Детелина,гр. Поморие
Номер: 04176-2014-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”. Обособените позиции са, както следва: Позиция № 1 – хляб и тестени изделия; Позиция № 2 – мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба; Позиция № 3 – консерви (зеленчукови консерви и компоти), варива, подправки, замразени хранителни продукти, разни хранителни продукти; Позиция № 4 – пресни плодове и зеленчуци; Място и начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовата база на детското заведение, намираща се на територията на СОУ „Иван Вазов” гр.Поморие, ул.”Солна” №19.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 612343

Решение         30.06.2014 г. 30.06.2014 г.
2 612350

Обявление за обществена поръчка         30.06.2014 г. 30.06.2014 г.

 

Документация