25.04.2014

Съобщение от 25.04.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинската администрация уведомява гражданите на общината, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да заявят желанието си чрез заявление по образец (Приложение № 19) от изборните книжа не по- късно от 20 дни преди изборния ден- 04.05.2014г.

В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 01, 02, 03, и 04.05.2014г. от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа