15.04.2014

Проведоха се консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Поморие

С указ на Президента на Република България е определена датата  25.05.2014 г. за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент.

След проведените консултации между политическите партии и коалиции относно определянето на съставите на СИК в община Поморие, бе постигнато съгласие между участниците, както по отношение на избора за ръководен състав така  и за членове на СИК.  На основание чл. 91 ал.8 и 9 от Изборния кодекс, кметът на Община Поморие Иван Алексиев ще представи в РИК –Бургас предложение за съставите на СИК на 24.04.2014 г.