25.03.2014

Поморие взе участие в „Изложба на общините”

Снимка1529 (Medium)Община Поморие се представи на 10-то издание на „Изложба на общините”, което се проведе от 19 до 23 март, като част от Международен панаир Пловдив. Паралелно с изложението се състоя и 20-то издание на „Природа, лов и риболов”, което даде по-добра перспектива за ефикасна реклама на възможностите за спортен, ловен и еко туризъм. Община Поморие показа предимствата на региона като презентира своите уникални природни ресурси и забележителности.

„Изложба на общините” има за цел да представи по най-добрия начин възможностите за бизнес и туризъм в отделните райони на България и да подкрепи инициативите за привличане на инвестиции, търсене на партньори и ресурси, за успешно усвояване на средства и финансиране по проекти от европейските фондове.Снимка1527 (Medium)

Участието на Община Поморие бе на общ щанд с общините Айтос и Руен в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/009, „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.