19.03.2014

Поморие покори TTR Букурещ

IMG_2492 (Medium)TTR Букурещ бе поредното мащабно туристическо изложение, на което хиляди посетители се запознаха с потенциала за туризъм на Община Поморие и региона. От 13 до 16 март, трите общини – Поморие, Айтос и Руен, се представиха на самостоятелен деск, разположен на щанда на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Под мотото „Виж и разкажи” нашите представители в Румъния презентираха природните и културни забележителности на региона, както и потенциала му за целогодишен туризъм. Изключителен интерес, посетителите отново проявиха към седемте пакета, предоставящи възможност за различни видове туризъм. Атрактивните рекламни материали и специално изработената карта на региона дадоха информация за най-интересните обекти.

 

Участието на трите общини бе в рамките на проект  № BG161PO001/3.2-02/2011/009, „Развитие на регионален туристическиIMG_2481 (Medium) продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

През следващите пет дни Поморие ще се представи паралелно на три международни туристически борси – в Париж, Москва и Пловдив. Това е ефективна мащабна реклама за общината, която ще допринесе за популяризирането й пред експерти в сектора и потенциални туристи от цял свят.