07.03.2014

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ„Сребърно звънче ” с. Страцин, общ. Поморие”.

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9026568 06.03.2014 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Сребърно звънче“ с. Страцин Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ „Сребърно звънче“ с. Страцин, общ. Поморие 13.03.2014 г.

Указания

Документация