07.03.2014

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ„Теменуга ” гр.Ахелой, общ.Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9026565 06.03.2014 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Теменуга“ гр. Ахелой ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЦДГ „ТЕМЕНУГА“ ГР. АХЕЛОЙ, ОБЩ. ПОМОРИЕ 13.03.2014 г.

Указания

Документация