07.03.2014

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ„Детски свят” с. Гълъбец, общ.Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9026589 06.03.2014 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Детски свят“ с. Гълъбец Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ „Детски свят“ с. Гълъбец, общ. Поморие 13.03.2014 г.

Указания

Документация