07.03.2014

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ОДЗ „Радост” , гр.Каблешково, общ.Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9026562 06.03.2014 г. Обединено детско заведение /ОДЗ/ „Радост“ гр. Каблешково ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ОДЗ „РАДОСТ“ ГР. КАБЛЕШКОВО, ОБЩ. ПОМОРИЕ 13.03.2014 г

Указания

Документация