26.02.2014

Община Поморие на туристическо изложение в Унгария

webkreativ_kicsi_v2Поредното международно туристическо изложение, на което община Поморие ще бъде представена е Travel/Utazas, Будапеща. Това е най-престижното изложение в Унгария, а участието на Поморие е съвместно с общините Айтос и Руен по проект „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011.

 

В дните от 27 февруари до 02 март 2014 г.  в Будапеща ще се съберат експерти в сектора от цял свят, пред които представители на трите общини ще презентират региона като атрактивна туристическа дестинация, ще осъществят нови и ценни контакти за туристически обмен и добри практики. Travel/Utazas всяка година има над 80 000 посетители.

 

В рамките на изложението ще бъдат представени седем туристически пакета – екотуризъм, селски туризъм, кулинарен туризъм, спортен туризъм, ловен туризъм, религиозен туризъм и културен туризъм, както и пътеводител, който съдържа информация за  най-интересните кътчета на региона.