03.02.2014

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 ГОДИНА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПОМОРИЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ЗА 2013 ГОДИНА

 

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми съграждани,

            На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 30.01.2012 година представих на Общински Съвет – Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.

            Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2013 г.

Отчетът може да бъде изтеглен от тук:
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 ГОДИНА

page01

 

page02

page03

 

page04

page05

page06

page07

page08

page09

page10

page11

page12

page13

page14

page15

page16

page17

kultura1

kultura2

kultura3

kultura4

kultura5

kultura6

kultura7

sport1

sport2

sport3

sport4

sport5

sport6

sport7

sport8

turisym01

turisym02

turisym03