25.11.2013

Превенция на агресивното поведение чрез изкуство в училищата на община Поморие

988661_617479781604844_1465540097_n (Medium)За превенция на агресивното поведение при подрастващите, община Поморие търси алтернативни възможности за подобряване на образователната среда и човешкия фактор.  Социализацията  на различните групи  може да се постигне чрез извънкласни форми на работа, които  дават възможност за творческа изява, за физическо и духовно развитие, за превенция на рисковото  поведение. Целта е у децата да се възпита толерантност, съпричастност и уважение към личността.

Като част от стратегията на община Поморие за качествено образование и възпитание, на 29.11.2013 г. актьорите на ДТС „Светулка” при НЧ „Светлина 1939” ще представят спектакъла  „Вълшебникът от ОЗ” от Лиман Франк Баум  пред учениците от с. Горица, Гълъбец, Порой и град Каблешково. Чрез средствата на театралното изкуство, децата ще се запознаят с историята за пътя, който всеки трябва да извърви, за да сбъдне мечтата си. Спектакълът показва ключа към справянето със страховете и съмненията на младите хора и насърчава у тях самоувереност.