12.11.2013

Обща характеристика на район Поморийски залив и Източна Стара планина