30.10.2013

Община Поморие ще участва на най-голямата туристическа борса в света

worldtravelmarketСлед участието на туристическото изложение в столицата на Китай – Пекин, сега община Поморие ще бъде представена и на най-голямата туристическа борса в света – World Travel Market – WTM, която ще се проведе в Лондон от 4-ти до 7-ми ноември. Участието на Поморие ще бъде в партньорство с общините Айтос и Руен в рамките на проект  № BG161PO001/3.2-02/2011/009, „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

WTM – Лондон е един от най-значимите туристически форуми в световен мащаб, предназначен както за професионалисти, така и за масовата публика. През 2012 г. в него са участвали 5 000 изложители от 184 страни и 47 400 представители на туристическия бизнес от цял свят.

Община Поморие ще бъде представена от Валентина Димитрова – старши експерт в отдел „Управление на проекти” и Магдалена Шентова – старши експерт „Туризъм”. Основни акценти ще бъдат морският и балнеотуризъм. Гостите на изложението ще се запознаят с културно-историческите забележителности на общината и с лечебните свойства на лиманната кал от Поморийското езеро. Целта на нашите представители в Лондон ще бъде да популяризират Поморие като целогодишна туристическа дестинация като подчертаят благоприятните условия за балнео и лечебен туризъм.

Общините Айтос и Руен ще акцентират върху културния туризъм, като представят своите традиционни празници и исторически забележителности.