28.05.2014

Яворови дни 2017

НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ
ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ
6  –  8 юли 2017

От 6 до 8 юли 2017 година, в град Поморие ще се проведат Националните поетични празници “Яворови дни – 2017”. По този повод Община Поморие и Народно читалище “Просвета 1888” организират и традиционните Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/ и Национален конкурс за поезия.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/

Подборният етап на конкурса ще се проведе на 7 юли /петък/, от 10.00 часа в НЧ „Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе  на 8 юли /събота/, от  20.00 часа.

Очакваме Вашата заявка за участие на адрес:
Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” /за рецитал-конкурса/
или на тел. 0596 2 23 16 и 088 895 16 15
е-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

В заявката посочете: трите имена на участниците, възраст, заглавие на избраното изпълнение, времетраене на изпълнението

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

С Т А Т У Т

  1. Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
  2. В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
  3. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
  4. Времетраене на изпълненията:
    – Индивидуални – до 5 минути
    – Групови – до 10 минути
  5. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.

За групови рецитали:                                                             За индивидуални изпълнения:

І награда                                                                                     І награда
ІІ награда                                                                                   ІІ награда
ІІІ награда                                                                                  ІІІ награда

Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

………………………………………………………………………………………………………………………..

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини”

Творбите /до 10 стихотворения/, в 3 екземпляра изпращайте на адрес:
Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” /конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик, малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Краен срок – 30 юни 2017 г.
/валидно е пощенското клеймо на плика/
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 юли  2017 година

………………………………………………………………………………………………………………………..