03.02.2013

Бисери от поморийския бряг

Във връзка с провеждането на детския песенен конкурс “Бисери от поморийския бряг”НЧ ”Светлина –1939” гр. Поморие набира желаещи за участие и организира тяхното прослушване. 

 

СТАТУТ НА ДЕТСКИЯ ПЕСЕНЕН КОНКУРС

“БИСЕРИ ОТ ПОМОРИЙСКИЯ БРЯГ”

 

1.Регламент :

Детският песенен конкурс “Бисери от поморийския брягсе организира и провежда всяка година от НЧ”Светлина-1939” гр. Поморие, със съдействието на Община Поморие.

Конкурсът заема важно място в културния календар на читалището и на Община Поморие.  Той се провежда  в края на м. март, или началото на м. април. По този начин българската популярна песен в цялото й многообразие и културно развитие стига до широката  публика. 

2.Цел на конкурса :

Да стимулира интереса на подрастващите към българската популярна песен.

Да осигурява изяви на най – добрите и талантливи изпълнители  в концертни програми, чествания и тържества, организирани от Читалище “Светлина-1939” и Община Поморие.

Да поощрява музикалното развитие и образование на наградените участници, в специализираните учебни заведения  на територията на гр. Бургас.

3.Условия за участие :

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи – от 4 – до 7 год.; от 8- до 10 год.; от 11-до 14год.; от 14-до 18 год.

Желаещите подават заявка за участие с името, годините си,  и песента, която желаят да изпълнят.

Участниците сами осигуряват музикалния съпровод – синбек на песента.

Явяват се на предварителни  прослушвания, обявени по график от ръководството на читалището. На тези прослушвания се помага на участниците в подбора на песента и тоналността за изпълнението й, съобразно гласовите възможности на участника.   

Дават се препоръки за артистичното представяне на песента и доброто сценично поведение на изпълнителя.

Участниците могат да репетират на сцената, като ползват озвучителна апаратура и микрофон. Работи се по техниката на пеене и правилната дикция.

Явяват се на генерална репетиция, на която теглят жребий за поредността на изпълненията. На неявилите се, се поставят служебни номера.

Представянето им в конкурсната програма може да бъде придружено и с танцово изпълнение.

 4.Конкурсната част се оценява от компетентно жури в състав : композитор, изпълнител, музикален педагог.

и от Публиката, която на гърба на входния си билет записва името на предпочитания от него изпълнител.

Преброяването на билетите се извършва от трима читалищни служители.

5.Награди :

Всички участници получават грамоти за участието си.

Специализираното жури определя 1-во, 2-ро и 3-то място за участниците от различните възрастови групи.

Наградата на публиката е една за четирите  възрастови групи.

Резултатите от конкурса се обявяват в деня,  веднага след решението на  журито.

Участниците  в конкурса заплащат такса участие в размер на 10 лв.

6.Заявките се приемат :

на адрес: гр. Поморие – 8201, ул. “Княз Борис 1” № 110, НЧ”Светлина-1939”, за конкурса
“Бисери от поморийския бряг”

на тел: 0596 / 3 35 93

или на място, по време на репетициите.

7.График за репетициите – провеждат се на ІІ-ри я етаж в музикалната школа на читалището, от ментора на конкурса, както следва:

– м. февруари – само в неделните дни /на 11, 18 и 25/ от 10.30 до 13.00. ч.

– м. март – само в неделните дни /4, 11, 18, 25/ от 10.00 до 13.00. ч. 

Очакваме ви!