24.03.2017

Програма за развитие на туризма 2016 – 2020 г.

Изтегли: Програма за развитие на туризма 2016 – 2020 г.

Програмата е приета с решение № 424/13.12.2016 г. на Общински съвет – Поморие.